Het 4e Nationale Toetscongres vond plaats op 10 oktober 2019.
Je kunt je hier niet meer voor inschrijven.

Op www.toetscongresvo.nl kun je een vrijblijvende
voorinschrijving doen voor Het 5e Nationale Toetscongres VO.